About

ปังป๊อ ธุรกิจเบเกอรี่ในรูปแบบเฟรนไชส์ มุ่งมั่น และพัฒนาสูตรขนมให้อร่อย ซื้อง่าย ขายได้กำไรดี เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถสร้างรายได้หลัก หรือรายเสริมจากงานประจำได้